Provoz

Galerie se nalézá ve dvoře pavlačového domu na Pohořelci 25, Hradčany. Výstavy zahajujeme každé druhé úterý v měsíci kromě letních prázdnin.


úterý 26. ledna 2010

Veronika Neumanová a Petr Krátký/Maybe yes, maybe no, I don´t know, You know...


Sníh jako výtvarný materiál či médium je téma, které v oblasti kvalitativně vyšších pater umělecké scény nebudí už při pouhé zmínce moc důvěry. Jeho všudypřítomná pozice jako nejoblíbenějšího materiálu dětských her a z toho vyplývající doslova “infantilní” asociace ve vazbě na jakékoliv výtvarné využití, je něčím co přes možnou tvůrčí kalkulaci právě s tímto faktorem, je největší překážkou pro jeho “vážnou” aplikaci jako tvůrčího materiálu. Samozřejmě, sníh je materiálem velice křehkým, netrvanlivým, podléhajícím rozmarům počasí i uživatelské zátěži našeho teplokrevného druhu. V rámci současné elitní umělecké tvorby je z různých skupenství vody snad tím nejméně populárním. – Přesto, ne-li právě díky těmto vlastnostem se však stal velice oblíbeným materiálem v oblasti populárně či až lidově orientované tvorby, která pracuje především s momentem obnovené dětské haptické kreativity na “kvalitativně” vyšší úrovni. Ona kvalita u ní spočívá ovšem úplně jinde, než jak je tomu u v tomto okruhu tak oceňovaných cností současné umělecké tvorby – hlavní důraz je zde kladen na co největší náročnost provedení ve vztahu ke zřejmé marnosti při využití tak netrvanlivého materiálu. Tato specifická disciplína získala po celém světě značnou popularitu a vedla ke vzniku mnoha tzv. sympozií, navazujících na obdobné sochařské akce v jiných materiálech. Veronika Neumanová a Petr Krátký se rozhodli jedno takovéto “sympozium” uspořádat. Ovšem v notně posunutém kontextu, zajištěném malou galerií orientovanou na současné mladé vizuální umění. Tím také definovali značně užší a také naprosto odlišnou účastnickou i diváckou základnu. Neopomněli přitom ale oslovit k účasti tvůrce zkušené v práci s médiem i se zahraničními zkušenostmi. Můžeme tedy jen přát účastníkům sympozia dostatek kvalitního materiálu a inspirace. Lze ale pochybovat o tom, že by došlo k překonání největšího přínosu výtvarné práce se sněhem do kulturní pokladnice lidstva, jímž bezpochyby je klasický sněhulák…

Viktor Čech

úterý 5. ledna 2010

Pavel Sterec/Nocturama


V pražském planetáriu ve stromovce, jsem na kameru pořídil pirátský záznam pořadu s názvem Noční obloha.Kopule planetária ve své šíři je běžnou kamerou nezachititelná (stejně jako nebe). Mnou pořízený záběr je pouze malá výseč.V prostředí sklepa je tento záznam promítán na historickou klenbu která je v tomto případě skromnou veriantou dokonalé kopule planetária .Do kruhu rozestavené židle odkazují na rozmístění sedaček v originálním sále.Planetárium má mezi modely (budeme li o něm jako o modelu přemýšlet) výsadní postavení.Zatímco běžný model tak jak ho známe třeba z architektury využívá měřítko např. 1:100 je oproti tomu měřítko u planetária dost tězce představitelné vzhledem k tomu že pozorovatelný vesmír který planetárium představuje má poloměr 15 miliard světelných let.Výstava ve sklepě by svojí perspektivou "krátkozrakého muže hledícího bez brílí na nepříliš povedenou iluzi nekonečna " mohla být třeba vhodnou zastávkou '' na půl cesty '' pro Apeirofoba trpícího chorobným# strachem z nekonečnosti.
Pavel Sterec

Nemusíme zdůrazňovat přenesený význam slova vesmír Pavlovi instalace. Pohlédneme-li na projekci vesmírného modelu, vidíme vesmír, ale ne tak že by pro nás znamenal něco víc. Zvukový záznam je proto samé odlehčení vesmíru jako takového nekonečna poslechem jinak banálního/zábavného výkladu z pořadu noční oblohou posunutím se směrem ke karikatuře toho vesmíru. Avšak to, čemu se autor možná vysmívá, není vesmír, ale strach z něho, jak sám uvádí na konci svého textu. Ale pouhý posměšek by nám nestačil, abychom dovedli odhlédnout od vlastní naléhavosti bytí! A to se přitom děje. Podle nás se stává audio-vizuální záznam vesmírného modelu humornou povídkou z návštěvy planetária. Nelze se na to dívat jinak, než s nadsázkou.
Kryštof Vancl
„Člověk se poznává v muzeu.“ Muzeum je institucí poznávání, ale co když hlavním tématem muzea je poznávání nepoznatelného. Zajímají nás na vesmíru jeho vědecké konotace, jeho výklad vědci, astrology a dalšími. Nebo je to právě jeho velikost, jeho infinita. A jak je to vlastně s uměním?
Martin Hrubý
5.1.2010