Provoz

Galerie se nalézá ve dvoře pavlačového domu na Pohořelci 25, Hradčany. Výstavy zahajujeme každé druhé úterý v měsíci kromě letních prázdnin.


úterý 12. října 2010

Lenka Vítková/Gravitace - síla, co to tu drží všechno pohromadě.

koncert: Humboldtova Vyhlídka


audionahrávka:"Špatný příklad využití gravitace, obješená prababička." Věta se v audionahrávce opakuje ve smyčce.Lenka Vítková představila interdisciplinární výstavu spojující video, mluvené slovo a hudební skupinu z prostředí Verneřického středohoří. Gravitace – síla, co to tu drží všechno pohromadě... Gravitace symbolizuje dostředivou přitažlivou sílu. Proti tomu stojí struktura, pohyb či síla sociálních vztahů a vazeb. Obojí pohyb vertikální gravitace a horizontální sociální struktury se protíná ve videu, impresi vlastní existence. V audionahrávce zaznívá plná vtaženost do hry přirozeného vzdoru i pochopení vzájemnosti osudu. Toť pohodlné vyčkávání smrti ne-uvědomělého já v plynutí času, „ovládaná úzkost“, ze které nás vytrhne věta, jíž nelze uchopit ani stým opakováním, věta, kterou nese vlastní smysl, věta dále neredukovatelná. Některé věty se dále nedají rozložit na slova a jinak poskládat.
Kryštof Vancl