Provoz

Galerie se nalézá ve dvoře pavlačového domu na Pohořelci 25, Hradčany. Výstavy zahajujeme každé druhé úterý v měsíci kromě letních prázdnin.


úterý 8. prosince 2009

Jan Trejbal/Dutý Pohořelec
Interaktivní výstava Dutý Pohořelec se stala situací, kdy byla lidem ztížená jejich vlastní existence podmínkami, které Jan nastolil, když si rozdělal v galerii táboráček. Kouř se rozprostil po celé galerii až na dvůr. Dole v galerii si buřta opekl málokdo, kouř vyhnal diváky ven z galerie i s klacekem. I to mělo svojí atmosféru. A to přesto, že původní záměr výstavy byl jiný - architektonický objekt - po kotníky vysoký bazén, jednoduchý vor, na něm vystavěná ze dřeva mohyla. Tento objekt, jak byl nainstalován v prostoru galerie, by mohl připomínat až Wrightovskou spiritualitu architektury, souznění člověka se zemí, vodou, vzduchem a ohněm, přírodními elementy. Takto pojmout výstavu by se mi zdálo adekvátní specifičnosti sklepní galerie na Pohořelci. Ta je jakoby podzemním prostorem a jak Jan dokládá svým videem je nejspíše vklíněna do bloku skalního masivu. Video z laptopu to dokládá statickým záběrem na skálu z jiného víceúrovňového sklepa v lokalitě. Je jaksi sondou do podobného sklepního prostoru obdobně duté architektury. Ten video snímek je podle mne klíčem k výstavě Dutý Pohořelec. A sice Jan v ní pojímá svět jako takové ocitání se v geo-klimatické situaci pod zemí. Fantasknost Janovy instalace mě bavila ze své role přihlížejícího diváka. Buřty si totiž na ohni opekl jen málokdo. Kouř se Janovi poněkud vymkl z ruky, na druhou stranu přece jen bylo vidět oheň plovoucí na vodě, bylo slyšet zvuky sekání dříví, hučení větráků a ke shlédnutí zde byl ten filmový snímek skály. Tyhle věci daly výstavě svůj lyrický půvab. Byla výstava událostí právě těch věcí nebo nahodilé okolnosti kouře, který je zahalil do sebe? A byla taková událost vůbec něčím zvláště podnětným nebo jen svým způsobem se odklánějící pohnutkou od každodenního života a ničím zvlášť? A jestliže to vůbec byla událost, do jaké míry jsme byli sto se jí účastnit?
11. 12. 09

Kryštof Vancl